Generalităţi

 

Definiţii

 

Drepturi de autor

 

Securitatea datelor personale şi a informaţiilor

 

Declinarea responsabilităţii

 

Politica de Confidenţialitate

 

Termene de livrare

 

Condiţii de Returnare

Conform legislatiei în vigoare O.U.G. 34/2014, renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar clienților persoane fizice. Astfel, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului.

Găsiți AICI FORMULARUL DE RETURNARE. 

Dacă nu sunteţi mulţumiţi de produsele achiziţionate, le puteţi returna, şi veţi primi banii înapoi.

Produsele pot fi returnate fără nici un motiv, în maxim 14 zile calendaristice de la data facturii, prin curier. Pentru detalii suplimentare despre returnare vă rugam să ne contactaţi la adresa de e-mail comenzi@kiddyshop.ro.

Lenjeria intimă nu se schimbă! Pentru siguranța copiilor dumneavoastră. Dacă aveți dubii legate de mărime, ne puteți suna să vă oferim diverse măsurători ca să alegeți din prima mărimea potrivită pentru copiii dumneavoastră.

Produsul trebuie returnat în maxim 14 zile calendaristice, în aceeaşi stare în care a fost livrat, şi anume în ambalajul original cu toate accesoriile intacte şi împreună cu documentele ataşate. Costurile livrării vor fi suportate de către client, iar rambursarea contravalorii produsului se va realiza în cel mult 14 zile lucrătoare după ce primim produsul returnat. 

Restituirea produselor se va face: în ambalajul original, fără a fi deteriorate, spălate sau utilizate, cu etichetele originale, cu toate accesoriile inițiale, cu toate broșurile sau certificatele de garanție, cu dovada achiziției - copia facturii.

În cazul în care produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca nou, SC ORGANIC SHOP SRL îşi rezervă dreptul de a reţine o parte din suma ce urmează a fi returnată în scopul de a readuce produsul în starea iniţială - dacă este posibil - sau pentru a acoperi diferenţa rezultată din vânzarea produsului respectiv ca second-hand. Dacă produsul nu mai poate fi vândut sub nici o formă, returul poate fi refuzat. În cazul în care clientul preferă reexpedierea produsului, aceasta se va face pe cheltuiala sa.

Banii vor fi returnaţi în maxim 14 zile lucrătoare de la data primirii returului si a datelor contului. Banii se vor returna în contul bancar pe care îl pune la dispoziţie cumpărătorul.

DREPTUL DE RETRAGERE DINTR-UN CONTRACT LA DISTANȚĂ SAU DINTR-UN CONTRACT ÎN AFARA SPAȚIILOR COMERCIALE

1. ,,Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta decât costurile directe legate de returnarea produselor” - O.U.G. 34/2014 actualizată. Perioada de retragere menționată expiră în termen de 14 zile de la ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor. Potrivit O.G. 21/1992 republicată cu modificări și completări ulterioare, consumatorul este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acţionează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale. Persoanele juridice nu beneficiază de prevederile privind retragerea din contract în acord cu O.U.G. 34/2014 actualizată.

2. Conform art.16 din actul normativ mai sus menționat, ,,Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale: e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator". Aceste produse destinate îngrijirii și igienei personale pentru protecția sănătății consumatorilor nu pot fi returnate dacă au fost desigilate. Produsele desigilate devin nevandabile chiar dacă rămân funcționale și din motive de protecție a sănătății sau igienă nu pot fi revândute ca și produse resigilate. Nu este sigur sanitar sau etic să comercializăm un produs de îngrijire personală folosit. În cazul acceptării ca și culantă comercială a returului valoarea lor va fi diminuată corespunzător posibilității de reutilizare parțială în temeiul unei constatări justificate.

Înregistrările audio sau video sigilate sau programele informatice sigilate furnizate împreună cu dispozitive electronice sau separat care au fost desigilate după livrare nu pot fi returnate. Aceste informații sunt menționate pe site-ul de expunere spre vânzare al produselor. Consumatorul fiind informat de categoria din care fac parte aceste produse și exceptarea prevăzută de actul normativ privind returul, prin achiziție, consimte tacit asupra exceptării dreptului de retur.

3. Înainte de expirarea perioadei de retragere, pentru categoriile de produse care nu sunt exceptate, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract, folosind formularul de pe site. În acest caz, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, confirmarea de primire a formularului de retragere. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispozițiile din prezentul articol din actul normativ revine consumatorului. Consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consumatorul este responsabil să trimită produsul returnat la adresa vânzătorului, care este indicată în documentele de achizitie și în subsolul acestei pagini, să se asigure și să achite costul transportului. Returul va fi primit în decurs de cel mult 14 zile de la data la care ați comunicat vânzătorului decizia de retragere din contract, acesta fiind termenul legal acceptat.

4. ,,Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării”. După primirea produsului se transmite către consumator o notificare scrisă (pe e-mail) prin care confirmăm recepționarea coletului, iar produsului i se verifică integritatea doar dacă s-au respectat termenele legale mai sus menționate, în caz contrar se înștiințează clientul prin email pentru înapoierea produsului pe cheltuiala acestuia. După verificarea integrității produsului, se întocmește dacă este cazul de către un specialist documentația privind diminuarea valorii produsului (,,Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor”) și se va restitui contravaloarea acestuia (dacă va fi cazul diminuată corespunzător).

5. Profesionistul rambursează contravaloarea produsului folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. În cazul tranzacțiilor online cu cardul (conform reglementărilor MasterCard și Visa) sumele trebuie returnate în cardul inițial de unde s-au primit banii.

6. Pentru detalii suplimentare privind returnarea produselor comercializate ne puteti contacta telefonic sau notifica prin email, conform datelor de mai jos. 

 

Taxe suplimentare

 

Oferte şi Gratuităţi

 

Frauda

 

Litigii

 

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Vom prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi.  

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.


Drepturile dumneavoastră:

Puteți să ne cereți:

- să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

- să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

- să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, etc.

- să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.

- să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

- v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

- dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

- acestea au fost prelucrate ilegal; sau

ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

- pentru respectarea unei obligații legale; sau

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

- Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Să aveți în vedere ca, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din cont toate documentele aferente comenzilor efectuate, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

- să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

- acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

- v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

- Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

- avem consimțământul dvs.; sau

- pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

- pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.

- să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

- prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și

- prelucrarea se face prin mijloace automate.


Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

- produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau

- vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

- ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;

- este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau

se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   


Datele Societății sunt:

www.kiddyshop.ro
Organic Shop SRL
Str. Dr. Victor Babeș Nr. 21A
Baia Mare, Maramures
C.I.F RO24715010
Nr. reg. comertului: J24/2021/07.11.2008
BANCA TRANSILVANIA Sucursala BAIA MARE
RO09BTRL02501202N65346XX

Telefon + Whatsapp: 0770-402009